Jobcoaching

 

Weten hoe je op je werk moet komen? Hoe je kunt onthouden wat je allemaal moet doen op je werk? Bij wie je terecht kunt als je een vraag hebt? werkcoaches begeleidt jongeren op de werkplek. Het doel is een arbeidsverhouding, waarbij jobcoaching uiteindelijk overbodig is. Tevens geven wij werkgevers en collega’s tips over de beste manier van instructie geven, werkplekinrichting en aansturing.

Ook adviseert werkcoaches over financiële voordelen en specifieke wet- en regelgeving. Jobcoaching wordt ingezet zodra het UWV hiervoor toestemming geeft. Voorwaarde voor jobcoaching is in elk geval dat er een proefplaatsing of een regulier arbeidscontract bestaat.

Neem voor meer informatie contact op met een van de werkcoaches.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdrukken E-mail

Loopbaanadvies en re-integratie

Particuliere re-integratietrajecten en loopbaanadvies waarbij uw vraag centraal staat.

Op zoek naar een (nieuwe) baan, maar geen idee waar te beginnen?  werkcoaches helpt u graag verder. In een maatwerktraject zal u op een persoonlijke wijze inzicht krijgen in uw wensen, kwaliteiten         en kansen op de arbeidsmarkt. De werkwijze van werkcoaches kenmerkt zich door openheid, eerlijkheid, vertrouwen en humor.

werkcoaches heeft een breed scala aan instrumenten dat ingezet kan worden tijdens het traject zoals:

 • persoonsprofiel;

 • beroepentests;
 • beroepen- en arbeidsmarktoriëntatie;

 • sollicitatietraining;

 • arbeidsbemiddeling. 

Afdrukken E-mail

Outplacement

Outplacementtrajecten (ook 1e en 2e spoor), waarbij uw medewerkers passende begeleiding ontvangen richting een nieuwe baan.  

Wanneer u afscheid moet nemen van uw werknemers, om wat voor reden dan ook, wilt u dat dat met zorg gebeurd.  werkcoaches ondersteunt u en uw werknemer op weg naar een nieuwe baan.

In geval van ziekte geldt dat indien het eerste spoortraject niet tot terugkeer van de zieke medewerker binnen uw eigen onderneming heeft geleid, het tweede spoortraject ingezet zal worden. Dit betekent dat er wordt gekeken naar een passende baan buiten uw bedrijf. Zowel u als uw medewerker zijn verplicht actief mee te werken aan het tweede spoortraject.

U bent verplicht de eerste twee ziektejaren van de werknemer het loon door te betalen. Als het eerste spoor en/of het tweede spoor niet goed doorlopen zijn, krijgt u van het UWV een loonsanctie van maximaal een jaarsalaris opgelegd. Een goed en snel verloop van het eerste en het tweede spoortraject is dus van groot belang.

werkcoaches heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen naar passend werk en daardoor goed inzicht in de veranderende arbeidsmarkt. werkcoaches staat voor een duurzame plaatsing. De tools die werkcoaches daarbij gebruikt zijn: 

  • Beroepen en arbeidsmarktoriëntatie;
  • Sollicitatie instructie (sollicitatiebrief en Curriculum Vitae);
  • Sollicitatiebegeleiding;
  • Jobhunting (werkcoaches maakt gebruik van haar netwerk om aanbodgericht de kandidaat voor te stellen bij een werkgever)
  • Arbeidsbemiddeling;
  • Plaatsing en nazorg (regelen en begeleiden van een eventuele plaatsing en het volgen van de werknemer tot einde wachttijd). 

Afdrukken E-mail

Sociale activering

Sociale activeringstrajecten, wanneer een reguliere baan (nog) niet aan de orde is.

Het kan zijn dat er een erg grote afstand tot de arbeidsmarkt bestaat. Bijvoorbeeld doordat er geen werkervaring is opgedaan in het verleden of doordat men erg lang uit het arbeidsproces is geweest. Een reguliere baan is dan nog niet direct aan de orde. werkcoaches kan u in een maatwerk traject begeleiden op weg naar werk. Onderdelen die tijdens het traject aan bod komen zijn:

 • het opstellen van een persoonsprofiel waarbij kwaliteiten en wensen inzichtelijk gemaakt worden;

 • arbeidsmarkt oriëntatie;

 • in beeld brengen van voorliggende problematieken en oplossingen in gang zetten;

 • toeleiding naar vrijwilligerswerk of stage.

Afdrukken E-mail