Tests en toetsen

Vraagt u zich af of het haalbaar is om uw zieke medewerker weer binnen uw bedrijf te laten re-integreren? Of wilt u inzicht in de capaciteiten en het groeipotentieel van uw medewerkers om eventuele vervolgstappen in zijn of haar carrière te bepalen?

MELBA is een arbeidsvaardighedentoets waarmee aan de ene kant de mogelijkheden van een persoon en aan de andere kant de eisen van een functie inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Het doel van MELBA is inzicht verkrijgen in kwaliteiten en groeipotentieel van uw (toekomstig) medewerkers.

Maar ook als particulier kunt u voor loopbaanvraagtukken bij ons terecht. werkcoaches beschikt over praktische beroepskeuzetesten en ondersteunt u bij het maken van een weloverwogen vervolgstap in uw carrière.

Neem voor meer informatie contact op met een van de werkcoaches.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdrukken E-mail

Toeleiding traject

 

Soms lukt het niet om gelijk aan het werk te gaan. werkcoaches vraagt dan bij het UWV een toeleiding traject (IRO) aan. Tijdens dit traject worden eerst de randvoorwaarden om aan het werk te gaan geregeld. Vervolgens gaan we op zoek naar een baan of proefplaats. Het toeleiding traject kan alleen ingezet worden na toestemming van het UWV.

Neem voor meer informatie contact op met een van de werkcoaches

 

 

 

 

 

 

 

Afdrukken E-mail

Training

 

werkcoaches verzorgt diverse individuele- en groepstrainingen op het gebied van solliciteren, empowerment en jobhunting. Graag overleggen wij met u, waar uw behoefte ligt, zodat er een passend trainingsaanbod tot stand komt.

  

 

 

 

 

 

 

Afdrukken E-mail

Wajong werkscan

De Participatiewet, die per 1 januari 2015 van kracht wordt, heeft maar één doel: meer Wajongeren aan het werk. Er wordt zelfs gesproken over verplichte quota voor werkgevers. Daarnaast wilt u wellicht ook van maatschappelijke betekenis zijn (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Maar hoe bepaalt u of er geschikte functies zijn binnen uw bedrijf voor Wajongeren?

werkcoaches biedt uitkomst met de Wajong werkscan.

Met de Wajong werkscan worden functieprofielen binnen uw organisatie geanalyseerd. Door bijvoorbeeld bepaalde elementen uit een functie weg te laten, of door het bundelen van vergelijkbare taken uit diverse functies kan er een geschikte functie voor een wajongere ontstaan. De Wajong werkscan maakt het voor u als werkgever inzichtelijk of en hoe in uw bedrijf Wajongeren aan het werk kunnen.

Wilt u een Wajong werkscan uit laten voeren binnen uw bedrijf, neem dan contact op met een van de werkcoaches.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdrukken E-mail

Meer artikelen...