Outplacement

Outplacementtrajecten (ook 1e en 2e spoor), waarbij uw medewerkers passende begeleiding ontvangen richting een nieuwe baan.  

Wanneer u afscheid moet nemen van uw werknemers, om wat voor reden dan ook, wilt u dat dat met zorg gebeurd.  werkcoaches ondersteunt u en uw werknemer op weg naar een nieuwe baan.

In geval van ziekte geldt dat indien het eerste spoortraject niet tot terugkeer van de zieke medewerker binnen uw eigen onderneming heeft geleid, het tweede spoortraject ingezet zal worden. Dit betekent dat er wordt gekeken naar een passende baan buiten uw bedrijf. Zowel u als uw medewerker zijn verplicht actief mee te werken aan het tweede spoortraject.

U bent verplicht de eerste twee ziektejaren van de werknemer het loon door te betalen. Als het eerste spoor en/of het tweede spoor niet goed doorlopen zijn, krijgt u van het UWV een loonsanctie van maximaal een jaarsalaris opgelegd. Een goed en snel verloop van het eerste en het tweede spoortraject is dus van groot belang.

werkcoaches heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen naar passend werk en daardoor goed inzicht in de veranderende arbeidsmarkt. werkcoaches staat voor een duurzame plaatsing. De tools die werkcoaches daarbij gebruikt zijn: 

  • Beroepen en arbeidsmarktoriëntatie;
  • Sollicitatie instructie (sollicitatiebrief en Curriculum Vitae);
  • Sollicitatiebegeleiding;
  • Jobhunting (werkcoaches maakt gebruik van haar netwerk om aanbodgericht de kandidaat voor te stellen bij een werkgever)
  • Arbeidsbemiddeling;
  • Plaatsing en nazorg (regelen en begeleiden van een eventuele plaatsing en het volgen van de werknemer tot einde wachttijd). 

Afdrukken E-mail