Sociale activering

Sociale activeringstrajecten, wanneer een reguliere baan (nog) niet aan de orde is.

Het kan zijn dat er een erg grote afstand tot de arbeidsmarkt bestaat. Bijvoorbeeld doordat er geen werkervaring is opgedaan in het verleden of doordat men erg lang uit het arbeidsproces is geweest. Een reguliere baan is dan nog niet direct aan de orde. werkcoaches kan u in een maatwerk traject begeleiden op weg naar werk. Onderdelen die tijdens het traject aan bod komen zijn:

  • het opstellen van een persoonsprofiel waarbij kwaliteiten en wensen inzichtelijk gemaakt worden;

  • arbeidsmarkt oriĆ«ntatie;

  • in beeld brengen van voorliggende problematieken en oplossingen in gang zetten;

  • toeleiding naar vrijwilligerswerk of stage.

Afdrukken E-mail