Werkgevers

 

U vindt het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en gunt jongeren een kans op de arbeidsmarkt, zonder veel gedoe en kosten? werkcoaches kan u helpen met het onderzoeken van de mogelijke arbeidsplaatsen voor wajongeren binnen uw bedrijf. Wij voeren hiervoor de Wajong werkscan (doorlinken naar dienstverlening) uit. Tevens werven wij jongeren voor u, geven wij inzicht in de financiële voordelen (doorlinken folder UWV), zoals loondispensatie, mobiliteitsbonus, no-riskpolis, scholingssubsidies en begeleiden wij de jongeren op hun werkplek door het inzetten van jobcoaching.

Afdrukken E-mail